EHS-survey


Steeds meer mensen klagen over gezondheidsproblemen die aan elektromagnetische velden toegeschreven worden. Dit wordt elektromagnetische gevoeligheid of elektromagnetische hypergevoeligheid genoemd. In sommige gevallen worden mensen in dergelijke mate getroffen dat ze zich verplicht zien zich te isoleren, te stoppen met werken en hun levensstijl te veranderen


In deze survey proberen we te bepalen in welke mate de maatregelen in verband met de lockdown, en de hiermee gepaarde verandering in levensstijl, van invloed zijn of zijn geweest op individuele personen, ongeacht hun gevoeligheid voor elektromagnetische velden.U kan deze survey invullen tot 30 augustus 2020. Verschillende vragen hebben betrekking op de lockdown-periode, die inging op 13 maart 2020, toen in België voor het eerst strenge maatregelen werden aangekondigd. Deze survey zal over enkele maanden worden herhaald om de ontwikkelingen te volgen naargelang de normale activiteiten worden hervat.Het invullen van het formulier duurt ongeveer 15 minuten. Als u deze liever niet online invult, aarzel dan niet om ons uw e-mail- of postadres te geven, ofwel per e-mail naar b.vatovez@issep.be, ofwel per post geadresseerd aan Benjamin Vatovez, Institut Scientifique de Service Public (I.S.Se.P.), Rue du Chéra 200 4000 Liège, en wij zullen u een afdrukbaar of afgedrukt formulier toesturen.Wilt u aanvullende informatie of heeft u moeite met het invullen van deze survey? U kunt contact met ons opnemen via e-mail op b.vatovez@issep.be

Toestemming

Deze survey is gericht naar personen van 18 jaar en ouder die in België wonen. Door deze survey in te vullen, bevestig ik dat ik in België woon en dat ik minstens 18 jaar oud ben.


Ja
Nee


    


GDPR-Waarschuwing De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om informatie te verkrijgen over uw gevoeligheid voor elektromagnetische golven, waarvoor de gegevensbeheerder het Institut Scientifique de Service Public (I.S.Se.P.) Rue du Chéra 200 4000 Liège is.
Het hoofd van de studie is:
Vatovez Benjamin
Tél : 04/229 83 61
b.vatovez@issep.be
De gegevens die in dit formulier worden geregistreerd, kunnen worden gebruikt bij het beheer van het project.
Dus u heeft het recht :
• om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te geven of in te trekken.
• om uw toestemming te allen tijde zonder enige rechtvaardiging in te trekken
• om te vragen welke informatie over u door de verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van het onderzoek wordt geregistreerd en om correcties te vragen als bepaalde informatie foutief is.
• om de verwijdering van uw gegevens te vragen.
• om geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wie er toegang heeft tot uw gegevens.
• om alle informatie over u te ontvangen die is opgeslagen in een draagbaar en leesbaar formaat.
Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden bewaard en/of verwerkt, kunt u uw verzoeken richten aan dpo@issep.be